Solucions

Accidents laborals

Reclamació per incapacitat

Si com a conseqüència de les lesions sofertes en un accident laboral, el treballador queda en una situació d'incapacitat per al desenvolupament de la seva activitat professional, en funció que aquesta incapacitat sigui parcial, total o absoluta, a més de la indemnització per responsabilitat civil treballador podrà reclamar una indemnització per aquests conceptes:

  • Incapacitat permanent parcial (IPP): el treballador pot reclamar una indemització a preu fet de 24 vegades el seu salari mensual, i és compatible amb qualsevol treball, inclosa la mateixa que realitzava abans de patir l'accident.
  • Incapacitat permanent total(IPT): en aquests casos el treballador tindrà dret a una pensiódel 55% de la seva base de cotització, que serà compatible amb qualsevol treball a exepció del mateix que realitzava.
  • Incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa (IPA): aquests són els casos més greus, on el treballador ha quedat en una situació d'incapacitat no només per a la feina que realitzava sinó també per a qualsevol activitat preofessional. El treballador tindrà dret a percebre una pensió del 100% de la seva base de cotització. En aquests casos, es podran realitzar activitats compatibles amb el seu estat i a partir de l'edat d'accés a la jubilació, serà incompatible amb el treball per compte propi o aliè.

Si necessites més informació pots trobar-la aquí.

Política de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la seva experiència. Assumirem que està d'acord amb això, però pot optar per no participar-hi si ho desitja.