Avis legal

Avis legal

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, s’informa que la titularitat d’aquesta pàgina correspon a:
COCA ADVOCATS, S.L.P.
B-64107675
Gran Via de Carles III, 59, 1r 3a
08028 Barcelona
info@cocaadvocats.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT:

En compliment de la Llei de Protecció de dades, us informem que les dades personals facilitades per vostè en qualsevol dels formularis inclosos en aquest lloc web són inclosos en uns fitxers informàtics propietat i responsabilitat de COCA ADVOCATS S.L.P., societat de nacionalitat espanyola amb CIF B-64107675 i domicili social a Barcelona (Espanya), carrer Gran Via de Carles III, 59, 1r 3a, i seran tractats per mètodes automatitzats amb l’única finalitat de fer possible la gestió administrativa de les nostres relacions comercials, i / o de permetre la realització dels serveis explicats en aquest lloc web.
Vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la vigent Llei 15/1999 de Protecció de Dades, simplement notificant-ho per correu, fax o e-mail, o directament en aquest lloc web.

La finalitat fonamental d’aquest lloc web és permetre la realització de propostes de negoci i comercials entre empreses, per a això guardem el correu electrònic amb l’única finalitat de permetre aquest contacte, entenent que aquest correu ha estat destinat per a relacions professionals, i no personals . Les dades contingudes en la base de dades que permet la realització d’aquest servei, es refereixen exclusivament a Empreses i Professionals, i no és obligatori introduir cap dada de caràcter personal.
No obstant això s’ha inscrit la base de dades a l’Agència de Protecció de Dades de Caràcter Personal (APD), i ens comprometem a complir amb totes les especificacions i requeriments a que l’Agència obliga en virtut de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal: per descomptat, si en qualsevol moment pot vostè exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la vigent Llei 15/1999 de Protecció de Dades, simplement notificant-ho per correu, fax o e-mail, o directament en aquest lloc web.

COCA ADVOCATS, S.L.P.

Política de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la seva experiència. Assumirem que està d'acord amb això, però pot optar per no participar-hi si ho desitja.