Solucions

Accidents laborals

Reclamació per responsabilitat civil

Per a la reclamació d'una indemnització per responsabilitat civil derivada d'un accident laboral caldrà determinar si hi ha hagut alguna infracció de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals per part de l'empresa, és a dir, caldrà veure que no hi hagi culpa exclusiva del treballador en aquest accident i determinar algun tipus d'infracció per part de l'empresa en la prevenció i control de totes les mesures de seguretat obligatòries de l'activitat concreta que tinguin relació causal directa amb l'accident i que ben aplicades haguessin pogut evitar-lo o disminuir-ne la gravetat.

Alguns exemples d'aquest tipus d'accidents són:

  • Manca de formació en la prevenció dels riscos laborals o d'avaluació de riscos a què s'exposa un treballador.
  • Utilització de maquinària defectuosa o que no hagi passat les pertinents revisions.
  • Manca d'higiene industrial al lloc de treball.
  • Maca o deficiència en els equips de protecció individual.
  • Etc...

Per a la valoració de la indemnització per responsabilitat civil s'aplica de forma analògica el barem d'accidents de trànsit amb algunes particularitats especials de la jurisdicció laboral que poden diferir de la regulació pròpia de l'àmbit del dret de la circulació

La valoració del dany corporal és necessari que sigui realitzada per un metge especialista en la valoració del dany corporal.

A Coca Advocats comptem amb el millor grup d'especialistes de cada àmbit: metges especialistes, valoració del dany corporal i biomecànica, assistents socials, enginyers industrials, reconstructors d'accidents, arquitectes tècnics i superiors, perits especialitzats en danys materials i incendis, economistes, actuaris , psicòlegs, etc. que treballen conjuntament amb el nostre despatx per a poder atendre, amb el màxim grau d'èxit, la gravetat de la situació soferta, i queda garantit cada àmbit de la ciència que sigui necessari per investigar i acreditar tots els perjudicis ocasionats a aquestes persones.

Si necessites més informació pots trobar-la aquí.

Política de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la seva experiència. Assumirem que està d'acord amb això, però pot optar per no participar-hi si ho desitja.