Solucions

Accidents en la via pública

Caigudes a la via pública pel mal estat o mal funcionament dels serveis públics.

Voreres en mal estat per rajoles mal col·locades o per defectes en aquestes, obres sense senyalitzar i un llarg etcètera, poden ocasionar que els vianants caiguin i es produeixin unes lesions i uns danys patrimonials que no tenen el deure suportar, i que produeixen responsabilitat patrimonial de l'Administració, sorgint així el dret del perjudicat a reclamar davant l'Administració.

La indemnització a percebre per una caiguda en la via pública es reclama directament a l'Administració causant mitjançant una reclamació patrimonial, és a dir, davant l'Ajuntament causant del dany, tenint un any per reclamar a partir del moment en què les lesions hagin guarit o s'hagi arribat a l'estabilització lesional. En cas que aquesta administració no es faci càrrec de la indemnització sol·licitada, s'acudirà a la via contenciós-administrativa o, en cas d'existir una companyia asseguradora, a la via civil mitjançant l'acció directa prevista en la Llei de contractes d'Assegurances.

Política de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la seva experiència. Assumirem que està d'acord amb això, però pot optar per no participar-hi si ho desitja.