20 normes de la DGT que tot conductor i tot ciclista ha de conèixer

Actualment es venen més de 3.000 bicicletes al dia a Espanya, la qual cosa equival a 1,2 milions de bicicletes a l'any, aproximadament. Aquest volum de vendes l'equipara al nombre de cotxes venuts al nostre país, i fa així més necessari que mai que conductors i ciclistes estiguin obligats a entendre's i, sobretot, a comprendre la normativa actual de la DGT.

La normativa de la DGT per a ciclistes i conductors

Coneixes la distància que com a conductor has de mantenir respecte a un ciclista? Sabies que el conductor pot traspassar una línia contínua per a avançar a un ciclista o a un escamot de ciclistes?

A continuació, et parlem de 20 normes sobre avançaments, prioritats de pas i normatives que com a conductor i ciclista hauries de conèixer:

 1. La distància lateral que ha de deixar un conductor respecte al ciclista, o els ciclistes, als quals avança, ha de ser d'almenys 1,5 metres. No respectar aquesta norma pot comportar una multa de 200€ i la pèrdua de 4 punts del permís de conduir.
 2. El conductor té permès envair parcial, o totalment, el carril contrari, per a respectar la distància lateral amb els ciclistes en el seu avançament, sempre que pugui fer-se en condicions de seguretat.
 3. Si és necessari, el conductor haurà de reduir la seva marxa fins a igualar la seva velocitat amb la dels ciclistes o fins i tot aturar-se completament. La norma que preval és la de realitzar un avançament segur.
 4. Està prohibit posar en perill o entorpir als ciclistes que circulin en sentit contrari al teu avançament.
 5. Els ciclistes tenen permesa la circulació de dues bicicletes en paral·lel, excepte en trams sense visibilitat, com a corbes, canvis de rasant o zones amb boira. També poden formar-se escamots compactes en fila de dos. Els ciclistes també estan subjectes a les normatives de trànsit vigent, i a conseqüència d'això, a sancions.
 6. Els ciclistes que circulin per carril bici, pas per a ciclistes o vorals senyalitzats, sempre tindran la prioritat.
 7. Davant l'absència d'un carril bici o un voral senyalitzat, el ciclista utilitzarà el voral. Si el voral és insuficient, el ciclista pot utilitzar part del carril habilitat per a automòbils, sempre situant-se al costat dret i ocupant el mínim espai imprescindible.
 8. El ciclista també té dret (excepte en autovies) a utilitzar part del carril per a realitzar amb més seguretat i estabilitat un descens en un tram amb corbes.
 9. Els ciclistes poden circular per autovies – sempre que aquesta no ho impedeixi – però no per autopistes. En autovia sempre hauran de circular pel voral i estarà restringida a ciclistes majors de 14 anys.
 10. Els ciclistes no poden circular per un carril d'alta ocupació (VAO).
 11. Està prohibida la circulació de ciclistes per voreres i zones per als vianants, excepte en aquells casos en els quals la normativa municipal així ho permeti. És relativament comú trobar-se fins i tot amb carrils bici dibuixats sobre la vorera, per la qual cosa aquesta normativa sempre està subjecta a la pràctica de cada municipi.
 12. Els ciclistes no poden portar objectes que sobresurtin per davant, més de 25 centímetres per darrere, ni mig metre a cada costat. No existeix limitació d'altura.
 13. Un ciclista major d'edat té permès portar a un nen de fins a set anys d'edat en una cadira que estigui homologada per a tal efecte.
 14. El límit de velocitat dels ciclistes serà exactament el mateix que permeti la via i els seus senyals de trànsit.
 15. Els catadiòptrics vermells a la part de darrera són obligatoris per a ciclistes en carretera. Els reflectors grocs en rodes i pedals són opcionals.
 16. Entre la posta i la sortida de sol i en trams amb senyal de Túnel, el ciclista ha de portar enceses una llum de posició davantera (blanca) i posterior (vermella). En vies interurbanes, el ciclista ha de portar peces reflectores que permeti la seva distinció a com a mínim 150 metres de distància.
 17. En les vies interurbanes, el ciclista ha d'utilitzar un casc homologat, encara que existeixen algunes exempcions una mica arbitràries (com a condicions extremes de calor). En qualsevol cas, resulta de sentit comú que en carretera sigui imprescindible circular amb casc.
 18. El ciclista sempre té la prioritat davant un vehicle de motor que giri en un encreuament.
 19. En un encreuament o una rotonda, un grup de ciclistes es comportarà com un únic conjunt, com un únic vehicle. Això vol dir que en una rotonda, la prioritat de pas depèn del primer ciclista de l'escamot. Una vegada hagi entrat el primer ciclista en la rotonda, els conductors que s'incorporin a aquesta hauran de cedir el pas a tot l'escamot.
 20. En un pas estret, en el qual no poden creuar-se dos vehicles, el ciclista i altres vehicles de dues rodes sempre cediran el pas a la resta de vehicles, tret que un agent present en la zona indiqui el contrari.Política de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la seva experiència. Assumirem que està d'acord amb això, però pot optar per no participar-hi si ho desitja.