NEGLIGÈNCIES MÈDIQUES (Part 1)

Una negligència mèdica és una acció duta a terme per un metge, personal sanitari i auxiliar, o centre de salut, hospital o clínica, contrària a la “lex artis” de la professió mèdica sanitària, i que produeix un dany o perjudici al pacient que no tenia el deure ni assumit el risc per a suportar-ho.
La negligència mèdica part de la responsabilitat mèdica i pot ocórrer tant a l'àmbit sanitari públic com al privat.

Per determinar si estem davant d'un cas de negligència mèdica, és important poder discernir l'existència dels elements necessaris que la defineixen.
Aquests elements s'enumeren a continuació:

 • L'actor: personal mèdic degudament format.
 • L'acte: l'acció de el metge sobre el pacient i la seva salut.
 • L'element objectiu: és el dany o perjudici ocasionat a la salut del pacient.
 • L'element subjectiu: és la culpa per imperícia, imprudència, inobservança, negligència.
 • La relació de causalitat: és la relació entre l'acte mèdic i el dany ocasionat, que ha de ser directa.

És important destacar que quan parlem de negligències mèdiques ens referim a errors produïts per omissions o accions mèdiques que, tot i ocasionant un dany o perjudici al pacient, no es realitzen amb la intenció de produir aquest mal, sinó que s'emmarquen en l'àmbit de la imprudència.
En moltes ocasions, els pacients poden desconèixer si estan sent víctimes d'una mala atenció mèdica, i desconeixen si els problemes que pateixen poden ser fruit de la malaltia o del seu necessari tractament.
La desesperació per no curar-se com era d'esperar, els empitjoraments, fins i tot les situacions que poden convertir-se en irreversibles produeixen al pacient una situació de gran vulnerabilitat, de manera que és necessari l'assessorament d'experts a la matèria per poder discernir si ha existit o no algun tipus de negligència reclamable.
Si bé, en la majoria de les especialitats mèdiques, els metges no poden garantir un resultat en els tractaments ni en les intervencions quirúrgiques (doncs la seva obligació és de mitjans, no de resultat), de vegades, apareixen complicacions que causen uns danys o resultats inesperats i no informats que no entren dins dels riscos propis de l'acte mèdic de l'especialitat, i poden ser causa d'equivocacions o errors de l'equip mèdic, de manera que s'han d'analitzar per si realment existeix responsabilitat.
Sota aquestes circumstàncies, mitjançant la nostra primera valoració, és sempre necessari que un perit mèdic analitzi el cas i, en una primera fase, estudiï la viabilitat de la reclamació. No obstant això, a continuació presentem una petita guia per detectar possibles negligències mèdiques, així com alguns consells sobre com actuar en cada cas.

COM DETECTAR UNA NEGLIGÈNCIA MÈDICA

Hi ha certs signes -no definitius- que pot existir una negligència mèdica, que estan directament relacionats amb complicacions en la salut de l'pacient, com ara:

 • Llargues estades a l'Hospital com a conseqüència de tractaments aparentment senzills.
 • Tractaments que es fan interminables i/ o molt cars.
 • Necessitat de segona o tercera operació.
 • Procediments imprevistos i no planificats.
 • Reaccions adverses a medicaments.
 • Infeccions potencialment mortals.
 • Malaltia greu sobtada després de l'alta.
 • Interpretacions diferents de les mateixes proves de diagnòstic per la imatge.
 • Resultat de proves poc concloent.


QUÈ FER DAVANT UNA POSSIBLE NEGLIGÈNCIA MÈDICA

Si sospites que ets víctima d'una negligència mèdica, és important que tinguis l'assessorament professional d'un advocat especialitzat que estudiï el cas. No obstant això, prèviament, recomanem que facis les següents accions:

• Continuar amb el tractament (en cas d'estar vigent) a fi de no interrompre unes cures mèdiques que poguessin ser adequats.
• Demanar una segona opinió mèdica sobre la malaltia o el tractament que s'està seguint.
• Recopilar tanta informació relacionada amb el problema mèdic com sigui possible. incloent:
o Històric mèdic complet (és un dret de tot pacient).
o Prescripcions mèdiques.
o Proves diagnòstiques.
o Cites mèdiques i visites a urgències.
o Despeses mèdiques.
o Despeses associades a la lesió.
o Comprovants de pèrdues econòmiques (pèrdues d'ingressos a conseqüència de la lesió o el seu tractament mèdic).
o Recull d'informació sobre la pèrdua de qualitat de vida a causa de la problemàtica.

Fer un registre personal de l'incident i els tractaments i cures seguits, anotant tot el que es pugui recordar sobre la lesió i el seu tractament. Ja que és fàcil oblidar detalls que poden ser clau en un procediment legal.
• Prendre imatges de les lesions, si escau. Pot ser important comptar amb evidència fotogràfica periòdica de lesió i la seva evolució.
• Determinar el possible moment on es va poder detectar la negligència mèdica, de cara a estudiar si ha pogut prescriure l'acció legal.
• Contacte amb l'assessorament d'advocats especialitzats, que puguin portar el cas amb diligència
• Minimitzar, en la mesura del possible, els comentaris a sanitaris afectats, personal de l'hospital, doctors, etc. I sobretot possibles responsables de la negligència mèdica.

La consulta al professional jurídic especialitzat li servirà per a una primera selecció sobre si el cas pot o no ser un supòsit de negligència mèdica i s'ha de confirmar sempre, un cop el cas hagi estat seleccionat com a possible negligència, amb un especialista mèdic que analitzi la viabilitat del cas.

LES NEGLIGÈNCIES MÈDIQUES MÉS COMUNS

Estadísticament, les negligències mèdiques que més es produeixen són:

 • Mala atenció al pacient
 • Diagnòstic erroni
 • Diagnòstic tardà
 • Tractament erroni
 • Errors amb la medicació i sobredosi
 • Absència de signatura en el consentiment informat
 • Lesions produïdes en una intervenció
 • Seguiment inadequat d'un pacient.


Classificació de les MALA-PRAXI MÈDIQUES

Analitzem la casuística de negligència mèdica, segons les seves característiques:

#1 PER PROBLEMES A LA INTERVENCIÓ
• Lesions en el pacient. • Problemes amb l'anestèsia. • Tractament incomplets. • Pròtesis (o implant) mal col·locat. • Ús de materials inadequats o de baixa qualitat. • Perforacions o danys interns. • Oblit de material en el cos. • Mal resultat estètic. • Amputació errònia. • Complicacions en cirurgia bariàtrica. • Complicacions en part. • Lesions en òrgans tancats a afecció, en operacions laparoscòpiques.

#2 PER PROBLEMES A DIAGNÒSTIC
• Diagnòstic erroni / tardà d'atac cardíac.
• Diagnòstic erroni / tardà de càncer.
• Diagnòstic erroni / tardà en fetus.

#3 PER TIPUS DE LESIONS PRODUÏDES
• Defunció • Lesions cerebrals • Lesions nervioses • Lesions espinals • Lesions que condueixen a la incapacitat laboral • Reiteració d'intervenció (període continuat de baixa). Etc ..

#4 PER ÀREA MÈDICA
• Odontologia. • Cirurgia Estètica • Cirurgia general i digestiu. • Ginecologia - obstetrícia. • Oncologia. • Anestesiologia. • Psiquiatria. • Radiologia. • Cardiovascular. • Medicina nuclear-ràdio diagnòstic. Encara que pot ocórrer en qualsevol àrea mèdica.

Un error en el diagnòstic pot comportar una tractament o intervenció inadequada, i un retard en el diagnòstic correcte pot ocasionar problemes de salut al pacient.

Les negligències mèdiques poden aparèixer en qualsevol àmbit, sent els més freqüents els abans indicats i afectar el pacient en tots els àmbits de la seva vida, inclòs el laboral amb totes les repercussions econòmiques que poden comportar.

Els problemes a les intervencions mèdiques poden comportar la no curació de pacient, però a més l'aparició de noves malalties associades. Com pot ocórrer en casos de poca qualificació dels professionals, i l'ús de materials de baixa qualitat i inadequats.

Política de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la seva experiència. Assumirem que està d'acord amb això, però pot optar per no participar-hi si ho desitja.