L'Advocacia requereix al CGPJ perquè prioritzi les mesures que permetin descongestionar el més aviat possible jutjats i tribunals

En relació al pla de xoc presentat pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) el passat 7 d'abril de 2020, que recull un centenar de mesures organitzatives i processals per a evitar el col·lapse de l'Administració de Justícia quan finalitzi l'estat d'alarma declarat per la Covid-19, el Consell General de l'Advocacia Espanyola ha elaborat les seves al·legacions amb la col·laboració de tots els Col·legis d'Advocats, les associacions d'advocats de tota Espanya, entre elles ADAVIAC (Associació d'Advocats de Víctimes d'Accidents de trànsit de Catalunya) i les aportacions d'advocades i advocats a través de les seves corporacions col·legials.

L'Advocacia Espanyola ha remès les seves al·legacions al CGPJ amb un clar afany col·laboratiu per a efectuar una sèrie d'observacions de caràcter general al seu contingut, i de manera particular a cadascuna de les mesures.

Entre les al·legacions, cal destacar que el Consell General de l'Advocacia Espanyola s'oposa a les propostes que limitin l'accés de la ciutadania a la Justícia i rebutja que el mes d'agost sigui hàbil perquè el dret al descans i a la conciliació ens afecta a tots i suposaria una major distorsió en l'activitat normal dels tribunals.

Per la seva part, ADAVIAC adverteix que si aquesta reforma es concreta tal com planteja actualment el CGPJ, les víctimes d'accidents de trànsit es veuran especialment perjudicades, vulnerant-se considerablement els seus drets. ADAVIAC, alineada amb altres associacions d'àmbit estatal, realitza un conjunt d'observacions i propostes alternatives a les mesures proposades que afecten directament les víctimes d'accidents de trànsit.

COM AFECTARÀ A LES VÍCTIMES D'ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Propostes alternatives a les mesures que afecten directament les víctimes d'accidents de trànsit:

  • Modificar el règim actual d'imposició de les costes judicials, permetent que aquestes es puguin imposar contra els deutors de tota indemnització quan la demanda de la víctima sigui estimada parcialment en més del 50% de la quantia reclamada. Actualment les costes del procediment només es poden recuperar si l'estimació de la demanda és íntegra, supòsit pràcticament excepcional en aquesta mena de plets on gairebé sempre es discuteixen quanties econòmiques, acabant així amb les males pràctiques de determinats sectors que ofereixen indemnitzacions a les víctimes molt per sota del que legalment correspondria, conscients que el cost i riscos d'un plet farà renunciar al perjudicat a reclamar la diferència.
  • ADAVIAC considera que la mesura del CGPJ de reconduir tots els plets relatius a la reclamació de danys i perjudicis ocasionats amb motiu de la circulació de vehicles a motor al procediment de Judici Verbal, és un despropòsit jurídic fruit d'un claríssim desconeixement per part del més alt òrgan dels jutges de les grans complexitats que pot arribar a tenir una reclamació amb grans lesionats (que poden arribar a ser superiors a 2 milions d'euros) o amb discussió de culpa i intervenció de perits, reconstructors d'accidents, actuaris, etc… No obstant això, l'Associació sí que proposa incrementar el límit dels plets que puguin anar per aquesta via a 15.000€ (enlloc dels 6.000€ actuals), sempre que es modifiqui el procediment, permetent un tràmit més garantista per a la proposta i admissió de proves, possibilitant fer conclusions al final de la vista del judici (actualment només es poden fer si el jutge el demana) o admetent el recurs de Cassació al Tribunal Suprem.
  • Es demana, per altra banda, que es consideri la reclamació històrica de les víctimes d´accidents de trànsit de permetre el seu interrogatori en el plet sempre, no sols quan el demana la contrària.


Associacions i organitzacions del tot l'Estat han presentat la seva oposició ferma a les mesures del CGPJ, faltarà veure quin efecte tindran totes elles pels nostres governants en els pròxims i crucials dies.

Política de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la seva experiència. Assumirem que està d'acord amb això, però pot optar per no participar-hi si ho desitja.