Com funciona el càlcul de la indemnització?

Si has sofert un accident de trànsit, encara que existeixin uns barems estàndard per a fer el càlcul, són molts els detalls que influeixen en la indemnització.

Quan som víctimes d’un accident de trànsit és possible que patim danys i perjudicis, que poden ser morals o patrimonials (econòmics), i entre els morals – corporals, que ens quedin seqüeles físiques o psicològiques derivades de l'accident. Per això, existeixen indemnitzacions econòmiques per a compensar, en una certa manera, el mal generat i que ens pot impossibilitar de manera permanent o temporal realitzar activitats amb normalitat. Per exemple, si a conseqüència d'un accident hem de demanar una baixa laboral o psicològicament patim danys derivats com el conegut estrès posttraumàtic.

Com funciona el càlcul de la indemnització?

El primer de tot és saber que cada lesió i cada persona és un món i que, encara que existeixi un barem que ens ajuda a establir una indemnització, el més important, quan es parla d'indemnitzar un mal és poder individualitzar-lo segons les circumstàncies de la persona que ho pateix.

En aquest sentit, si una víctima pateix, per exemple, una síndrome de la fuetada cervical (una de les lesions més recurrents en accidents de trànsit), els símptomes dels quals persisteixen transcorreguts diversos mesos des de l'accident i acabat el temps de tractament mèdic dispensat, la indemnització dependrà de qüestions bàsiques com: l'edat; el temps estimat mèdic-legalment com a necessari per a la seva curació; si les lesions han provocat baixa laboral o impediment per a activitats esportives o d'oci acreditades; despeses que s'hagin tingut durant el procés de curació, simptomatologia que resta a l'alta mèdica i si les mateixes provoquen algun tipus d'impediment per al treball o activitats de desenvolupament personal. Després, el que per a un pot representar un simple dolor cervical controlable amb analgèsics o sense analgèsics, per a un altre pot representar una forta limitació per a determinades activitats físiques o fins i tot de simple posició estàtica en el treball amb serioses dificultats de concentració; uns altres poden patir de cefalea, marejos o fins i tot formigueig a les mans, símptomes que poden fer sospitar d'una major gravetat de la lesió i les seqüeles de la qual, de no poder ser reduïdes mèdicament, impliquin unes conseqüències tant morals com econòmiques molt superiors, havent-hi fins i tot casos de depressió adaptativa que requereixen fins i tot de tractament psiquiàtric o/i psicològic que es prolonga molt més allà dels temps traumatològics.

Així les coses, encara que existeixi un barem que pugui donar la idea que estandaritzi les indemnitzacions, res més lluny de la realitat. El Barem és una guia, una norma orientativa bàsica per a entendre els conceptes reclamables en un accident de trànsit amb lesions, però identificar-los i treballar per a acreditar-los, és un treball conjunt de l'advocat amb la víctima o els perjudicats i, sovint, d'alta complexitat.

Dit això, en l'última reforma de la Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurances en la Circulació de Vehicles de Motor, Llei 35/2015, de 22 de setembre, es va reestructurar pràcticament tot el sistema de valoració del dany personal, publicant-se noves taules per a poder quantificar les indemnitzacions, fins i tot les corresponents a perjudicats de víctimes mortes a conseqüència de l'accident, però la Llei està plena de supòsits que suposen, a la pràctica, excepcions a les taules, especialment a les relatives al lucre cessant i a les d'ajuda a tercera persona, i això suposa, en gairebé tots els casos, diferències de milers i fins i tot centenars de milers d'euros, entre el que realment correspon indemnitzar i els imports fixats en les taules.
Per això, és sens dubte necessari sempre l'assessorament d'un advocat especialitzat en accidents de circulació, valoració del dany corporal i Barem d'accidents de trànsit per a poder tenir garantia d'informació fidedigna i un resultat just al mal causat.

I no tingui cap dubte que, a COCA ADVOCATS, trobarà aquests professionals que l'assessoraran amb total garantia.

Com es calcula la indemnització?

Desconfia de calculadores i fórmules màgiques de càlculs d'indemnització. Tret que les lesions sofertes hagin estat molt lleus, sense baixa laboral i sense cap mena de seqüela, aquestes eines no et seran útils.

El sistema d'indemnització del nostre país, després de la reforma del 2015, és un sistema molt més garantista i protector que l'anterior, però en pretendre la individualització del mal, multiplica la seva complexitat. Només amb el text legal estricte, les taules indemnitzatòries, les Bases Tècniques Actuarials i la Guia de les Bones Pràctiques de la Comissió de Seguiment, la regulació suma més de 850 pàgines de complexitat jurídica i actuarial, i això sense explicar com interpreten els nostres tribunals el present elenc legal, és a dir, la jurisprudència.

Així les coses, el més convenient és consultar amb un advocat especialitzat perquè, reunint i estudiant tota la documentació pertinent, valori quina és la quantitat que es pot reclamar en concepte d'indemnització.

Per a això, serà necessària la reunió amb la víctima de l'accident o la família i els perjudicats en cas de grans lesionats o morts, i el més segur és que, en els casos de lesions amb seqüeles, sigui imprescindible la intervenció d'un perit mèdic, especialista en Valoració del Dany Corporal, que determini les seqüeles i la seva puntuació, de conformitat a criteri clínic i metge legal. A partir d'aquest moment, estarem en disposició de conèixer el veritable abast del mal i començar a donar un valor econòmic al perjudici, que no sols pot ser moral, si no que pot tenir conseqüències patrimonials, de perjudici econòmic, que no és el perit mèdic qui les ha de fixar.

La valoració i quantificació del dany personal no és un càlcul matemàtic, és una especialitat complexa que barreja coneixements jurídics, mèdics, laborals, actuarials i de Seguretat Social, i un error innocent pot suposar perdre milers o centenars de milers d'euros.

També influeixen els dies

No solament influeixen les lesions sofertes o les seqüeles que puguin restar, de les quals ja hem parlat, sinó també els dies. Els dies que duri la baixa o la nostra recuperació, sobre la base de l'estimat per un facultatiu especialitzat. Per exemple, una lesió cervical pot generar-nos 20 sessions de fisioteràpia i uns 60 dies per a la recuperació total, però hi ha casos que la seva complicació, amb agreujament d'artrosis prèvies o aparèixer hèrnies o protusions discals que abans de l'accident no existien, poden complicar enormement els quadres curatius i allargar-se diversos mesos.

O en un amputat, per exemple, un pot pensar que, després de l'amputació, la protetització és un procés fàcil, ràpid i estandarditzat, però res més lluny de la realitat. L'estat del monyó; el disseny de l'encaix protètic; el liner; la fabricació de l'encaix provisional i el muntatge de la pròtesi; l'alineació estàtica i dinàmica; els primers passos i l'aprenentatge; la terminació de la pròtesi i els ajustos definitius de l'encaix; lliurament de la pròtesi definitiva i l'aprenentatge per a procés d'adaptació final… Aquest procés pot durar entre 6 mesos a un any o més si han existit complicacions. I tot aquest temps, tindrà influència en la indemnització.

Així les coses, les calculadores en línia ens poden servir d'orientació per a saber més o menys el que podem reclamar. Però, sense un advocat expert en aquesta mena de reclamacions, la indemnització pot variar molt, perquè el concepte d'estabilització lesional, és un dels més controvertits i discutits en els nostres tribunals, i la seva correcta aplicació no depèn d'una calculadora, si no d'un criteri mèdic legal que ha de saber-se computar, explicar i defensar quan és discutit.

Política de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la seva experiència. Assumirem que està d'acord amb això, però pot optar per no participar-hi si ho desitja.