Els canvis normatius que el sector de la bici demana a la DGT per a millorar la seguretat ciclista

Recollim les principals propostes que ha traslladat la Mesa Espanyola de la Bicicleta (MEB) a la Direcció General de Trànsit de cara a la pròxima modificació del Reglament de Circulació.

La Mesa Espanyola de la Bicicleta (MEB) vol no sols impulsar l'ús d'aquest mitjà de transport sinó millorar la seguretat dels seus usuaris. Per això, recentment es va reunir amb la DGT per a explicar les seves principals propostes en aquest àmbit.

1. Major autonomia de regulació per als Ajuntaments

Es pretén que els ajuntaments tinguin una major autonomia per a regular l'ús de la bicicleta en determinats escenaris, com els espais de prioritat per als vianants. “Sol·licitem que el ciclista pugui anar contra sentit en carrers de 20/30 km/d'un sol carril com en la resta d'Europa, regular la circulació amb bicicleta pel centre del carril per a evitar avançaments perillosos o la limitació general de la velocitat a 30 km/h pel carril de la dreta de les avingudes”, explica Jesús Freire, secretari general de l'Associació de Marques i Bicicletes d'Espanya (AMBE).

En aquest punt, hi ha ciutats com Barcelona, Sevilla o València que tenen unes normatives més avançades que la pròpia legislació nacional. De totes maneres, defensen que vagin un pas més. Així demanen que, sempre que no hi hagi un encreuament, i sigui possible, "els semàfors es considerin ambre per als ciclistes".

2. Limitació a 30 km/h en tots els carrils drets de vies urbanes

El passat 11 de maig de 2021 va entrar en vigor la modificació del Reglament de Circulació que fa referència a la limitació de velocitat en determinades vies urbanes. No obstant això, la MEB creu que “cal ser més ambiciosos i aconseguir que la normativa especifiqui que tots els carrils de la dreta de les avingudes estiguin limitats a 30 km/h. En aquest punt, la limitació de la velocitat ha estat una de les mesures més reeixides per a augmentar la seguretat en carretera i en ciutat. Té lògica que el carril més pròxim als vianants i als ciclistes estigui limitat a 30 km/h”.

3. Circulació de ciclistes en paral·lel i ús dels vorals

La circulació en paral·lel ha estat un dels grans èxits que s'han aconseguit en els últims anys, ja que facilita els avançaments dels vehicles als ciclistes, fent més fàcil la convivència i augmentant la seguretat. No obstant això, es vol reforçar i aclarir l'ús del voral. Si un voral no està en bon estat, el ciclista no hauria de veure's obligat a utilitzar-lo. A més, quan el ciclista circuli pel voral i s'acabi per la incorporació d'un carril, el ciclista ha de tenir prioritat per a continuar, alguna cosa que en la legislació actual és ambigu.

4. Ús de remolcs i transport de nens amb bicicleta

Davant la proliferació dels remolcs entre els usuaris de bicicletes urbanes i els cicloturistes per les carreteres, la MBE sol·licita "que el reglament s'actualitzi i permeti el remolc per a persona i béns, en els mateixos termes que en la resta d'Europa". Segons explica el secretari general de AMBE, actualment l'ús de remolc per a bicicletes en carreteres està limitat, quan en la resta d'Europa està autoritzat, la qual cosa suposa "una discriminació per al creixent número de *cicloturistas i per als usuaris dels pobles”.

I, en el tema del transport dels nens, la demanda és clara. Avui dia només es permet portar en la bicicleta a nens majors de set anys, “i volem afegir que es puguin emportar a menors de qualsevol edat, lògicament amb el seient homologat”.

5. Ús d'intercomunicadors en el casc

En l'actualitat, gràcies a la recent modificació de la Llei de Trànsit, els intercomunicadors ja són legals per als motoristes. La MEB considera que és convenient aprovar el seu ús per a ciclistes perquè ajudaria a augmentar la seva seguretat.

Presentades aquestes i altres 18 propostes més, ara la DGT ha d'obrir un judici públic de la reforma del Reglament de Circulació. S'ha d'obrir un esborrany, que després es tramita al Consell Superior de Trànsit i finalment les peticions d'aquest document s'han d'aprovar en el Consell de Ministres.
Un llarg procés per davant…

També et pot interesar

Política de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la seva experiència. Assumirem que està d'acord amb això, però pot optar per no participar-hi si ho desitja.