Actualització del Barem d'indemnitzacions a les víctimes d'accidents de trànsit 2022: increment del 4,125%

L'import de les indemnitzacions previstes en el Barem d'accidents de trànsit s'incrementa per a aquest 2022 en un 4,125% respecte a les quantitats establertes en el Barem de 2021.
La Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, en data 23 de febrer, ha publicat la resolució per la qual es fan públiques les quanties de les indemnitzacions actualitzades del sistema per a valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació. És important aclarir que aquesta pujada, a pesar que s'hagi publicat al febrer haurà d'aplicar-se des de l'1 de gener de 2022.

Segons l'Article 49 de la LRCSCVM (Llei de Responsabilitat Civil i Segur en la Circulació de Vehicles de Motor, després de la reforma produïda amb la Llei 35/2015, de 22 de setembre) les actualitzacions del Barem han de produir-se prenent com a referència la revaloració de les pensions.
El Govern eleva un 2,5% les indemnitzacions a víctimes d'accidents de trànsit de 2022.

"Amb les actualitzacions aprovades es garanteix el poder adquisitiu de les indemnitzacions a víctimes d'accidents de trànsit", ha defensat el departament que dirigeix Nadia Calviño en un comunicat.

Encara que inicialment, l'any 2021, les pensions del sistema de la Seguretat Social s'havien revaloritzat en un 0,9%, el recent Reial decret 65/2022, de 25 de gener, sobre l’actualització de les pensions del sistema de la Seguretat Social, estableix que aquest increment en realitat hauria d'haver estat del 2,5%.
És per això que les pensions corresponents a l'any 2021 han de revaloritzar-se en un 2,5%, per la qual cosa s'ha d'aplicar una actualització addicional del 1,6% a l'esmentat 0,9% previst en un primer moment, fins a aconseguir el 2,5%.
Per la seva part els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2022 aprovats el 28.12.21, van fixar una pujada del 2,5% per a 2022, que és l'increment que es té en compte per a actualitzar al Barem, però després d'aplicar prèviament la compensació del 1,6% que els va faltar l'any passat, si primer apliquem l'increment del 1,6% d'endarreriments reconeguts per a 2021, i després incrementem un 2,5% sobre els anteriors imports, ens dona un total de 4,125% de percentatge a actualitzar en el Barem per a aquest any 2022.

Associacions d'advocats de víctimes d'accidents de trànsit ja van alertar a l'inici de l'any que si la Direcció General d'Assegurances no publicava una actualització de les taules i les quanties indemnitzatòries contingudes en el barem d'accidents de trànsit incloent el 1’6% perdut del 2021, les víctimes d'accidents perdrien més poder adquisitiu que els propis pensionistes.

Xavier Coca, president de l’Associació d'Advocats de Víctimes d'Accidents de Catalunya (ADAVIAC), explicava a Confilegal que des del 2015, i de manera incomprensible, les indemnitzacions van deixar d'actualitzar-se anualment amb l'IPC per a passar a ser actualitzades amb l'índex de les pensions públiques. “Des de llavors i amb la inflació, les indemnitzacions han anat perdent valor, i si bé aquests últims anys, gràcies a les correccions històriques a l'alça de les pensions públiques i la situació deflacionària del 2020, aquestes pèrdues s'han maquillat, a partir d'enguany, amb un IPC disparat al 6,5% i un increment de les pensions del 2,5%, la pèrdua de valor de les indemnitzacions i l'efecte pervers que tindrà, sobretot, amb els grans lesionats, no té cap justificació ni política ni econòmica, perquè només surt guanyant el sector assegurador”, assenyalava Xavier Coca.

Referent a això, associacions de víctimes i totes les associacions de representants d'advocats de víctimes d'accidents, com ADAVIAC (Associació d’Advocats de Víctimes d’Accidents de Catalunya), ADEVI (Associació d'Advocats de Víctimes de Responsabilitat Civil) i ANAVA-RC (Associació Nacional Advocats de Víctimes d'Accidents i Responsabilitat Civil), van demanar a la Ministra de Justícia i a la DGS que es publiqués l'actualització del Barem del 2022 com a mínim amb el 4,10% per a minimitzar el mal econòmic a les víctimes d'accidents de trànsit, acollint-se finalment la petició amb la publicació final de la resolució de 23.02.22.

Amb aquesta actualització, les víctimes d'accidents de trànsit continuaran perdent poder adquisitiu en relació a l'encariment de la vida del nostre país, reflectit clarament amb l'increment de preus del consum, però el farà al mateix ritme que els pensionistes, un consol que, si bé és legal perquè així ho estableix l'art. 49.1 LRCSCVM, no se sustenta ni jurídica, ni política ni econòmicament, motiu pel qual confiem el Congrés aviat procedirà a esmenar amb la nova reforma de la Llei, implementant les 52 propostes de millora del Sistema de Valoració elaborades i aprovades per UNANIMITAT per la pròpia Comissió de Seguiment del Barem, en l'Informe Raonat publicat al juliol de 2020, entre les quals està tornar a l'actualització del sistema d'indemnització conforme a l'IPC.

Política de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la seva experiència. Assumirem que està d'acord amb això, però pot optar per no participar-hi si ho desitja.